Godkendelse af afdelingsfusioner i Investeringsforeningen Sparinvest

I forlængelse af fondsbørsmeddelelse tidligere dags dato om tidsplan for gennemførelse af afdelingsfusioner skal det hermed meddeles, at Finanstilsynet har godkendt følgende afdelingsfusionerValue Virksomhedsobligationer – Global Højrente Udb. KL (fortsættende afdeling) og High Yield Value Bonds Udb. KL (ophørende afdeling)

Published on
I forlængelse af fondsbørsmeddelelse tidligere dags dato om tidsplan for gennemførelse af afdelingsfusioner skal det hermed meddeles, at Finanstilsynet har godkendt følgende afdelingsfusionerValue Virksomhedsobligationer – Global Højrente Udb. KL (fortsættende afdeling) og High Yield Value Bonds Udb. KL (ophørende afdeling)Value Virksomhedsobligationer – Nye Markeder Udb. KL (fortsættende afdeling) og Emerging Markets Value Virksomhedsobligationer KL (ophørende afdeling)Lange Obligationer KL (fortsættende afdeling) og Indeksobligationer KL (ophørende afdeling)Value Aktier KL (fortsættende afdeling) og Value USA KL (ophørende afdeling)Ovennævnte afdelingsfusioner omfatter følgende afdelinger og andelsklasser, som er optaget til handel på Nasdaq Copenhagen A/SIndeksobligationer KL som den ophørende afdelingHigh Yield Value Bonds Udb. KL A som den ophørende andelsklasseEmerging Markets Value Virksomhedsobligationer KL A som den ophørende andelsklasseValue USA KL A som den ophørende andelsklasseValue Virksomhedsobligationer – Global Højrente Udb. KL A (første handelsdag den 15. marts 2018)Value Virksomhedsobligationer – Nye Markeder Udb. KL A (første handelsdag den 15. marts 2018)Afdelingsfusionerne er godkendt i overensstemmelse med de fusionsplaner og -redegørelser, som blev offentligt den 6. december 2017.For en tidsplan for gennemførelse af ovennævnte fusioner henvises til fondsbørsmeddelelse offentliggjort tidligere dags dato.For yderligere deltaljer om fusionerne henvises til hjemmesiden sparinvest.dk.Henvendelser vedrørende nærværende fondsbørsmeddelelse kan rettes til direktør Niels Solon, tlf.nr. 36 34 75 00.Med venlig hilsenNiels Solon
Direktør, ID–Sparinvest, Filial af Sparinvest S.A., Luxembourg